Γαστρονομία


Η κουζίνα της Ρωσίας, είναι μία αντανάκλαση του Εθνικού Πολιτισμού της. Ενσωματώνει στο σύνολό της, πολλές διαφορετικές μαγειρικές παραδόσεις των λαών, που αποτέλεσαν την Ρώσικη […]

Η κουζίνα της Ρωσίας σε 25 λέξεις