Μια βδομάδα με τον Adolf Shapiro

Μια βδομάδα με τον Adolf Shapiro

“Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πως θα συμπεριφερθεί σε ακραίες καταστάσεις. Στο Βίο του Γαλιλαίου ο Μαθητής λέει: «Δύστυχη είναι η χώρα, που δεν έχει ήρωες» και ο Γαλιλαίος απαντάει: «Αλοίμονο στη χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες». Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τον άνθρωπο που λύγισε στα βασανιστήρια, πρέπει να κατηγορούμε την εξουσία, που βάζει τους ανθρώπους σε τέτοιες συνθήκες. Στο Γαλιλαίο τονίζεται πολύ σωστά, όπως στη Βίβλο: μην κρίνετε ίνα μην κριθείτε. Το έργο του Μπρεχτ απευθύνεται στην εξουσία.”