Σαν σήμερα: Στις 6 Σεπτεμβρίου η Ρωσία έχει συνάψει σχέσεις με την Κίνα

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1689, στην πόλη Νέρτσινσκ, η Ρωσία και η Κίνα (Αυτοκρατορία Τσιγκ) έχουν συνάψει την πρώτη επίσημη διακρατική Συμφωνία, όπου καθορίζονταν τα σύνορα και ρυθμίζονταν τα καίρια οικονομικά ζητήματα. Η Ρωσία από παλιά έψαχνε τρόπους να προσεγγίσει τους Κινέζους, κάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο: η Κίνα δεν έβλεπε με καλό μάτι την επέκταση της Ρωσίας προς τας Ανατολάς.   Οι συνομιλίες δεν ήταν ούτε ειρηνικές, ούτε φιλικές: απλά η πολεμική αντιπαράθεση δεν συνέφερνε καμιά από τις δυο πλευρές. Ενδιαφέρον επίσης είναι το γεγονός, ότι στην κινέζικη αντιπροσωπεία συμμετείχαν και δυο Ευρωπαίοι, άκρως εχθρικοί απέναντι στη Ρωσία. Εκτός αυτού, οι συνομιλίες διεξάγονταν στα… λατινικά, με διαδοχική διερμηνεία στα ρωσικά και τα κινέζικα!  Το τελικό κείμενο της Συμφωνίας γράφτηκε σε τρεις γλώσσες – ρωσικά, κινέζικα και λατινικά, με αρκετές διαφορές μεταξύ τους, κάτι που οδήγησε στην ανάγκη νέων Συμφωνιών στα μέσα του 19ου αιώνα. Κάτι μας λέει, ότι αυτή τη φορά η λατινική γλώσσα αντικαταστάθηκε από την… αγγλική…