Ακόμα μια διακρατική συμφωνία φέρνει την Ελλάδα και τη Ρωσία πιο κοντά

Υπεγράφη χθες η συμφωνία συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σηματοδοτώντας τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο χωρών σε εκπαιδευτικά και επιστημονικά προγράμματα.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, και η υπουργός Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Όλγα Βασίλιεβα. Η συμφωνία αυτή αποτελεί συνέχεια του πρωτοκόλλου συνεργασίας στον τον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών που είχαν υπογράψει τα δύο υπουργεία τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Η κίνηση αυτή ενισχύει ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας σε θέματα έρευνας, καθώς και την αξιοποίηση κοινών ερευνητικών υποδομών.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αφορά σε κοινές προκηρύξεις στους τομείς των κβαντικών τεχνολογιών, αγροδιατροφής, ενέργειας, αεροναυπηγικής και φαρμακευτικής. Επιπλέον, αφορά στη συνεργασία σε ερευνητικές υποδομές κοινού ενδιαφέροντος και ανταλλαγές επιστημόνων, σε ανθρωπιστικές σπουδές και εφαρμογή τεχνολογιών για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.