Ημερίδα για τις ελληνορωσικές καινοτομίες στον αγροτικό τομέα

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στις εκδηλώσεις του αφιερωματικού Έτους 2016 «Ελλάδας στη Ρωσία και Ρωσίας στην Ελλάδα» με διοργάνωση ημερίδας.

Η ημερίδα έχει στόχο την καλλιέργεια του διαλόγου μεταξύ των δυο χωρών σε θέματα έρευνας και καινοτομίας στον αγροτικό τομέα.  Είναι μια εκ των δράσεων που κατονομάζονται στον «Οδικό Χάρτη για την συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας στον Αγροτικό Τομέα», κείμενο το οποίο υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Υφυπουργό Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 27/5/2016.

Κατά την ημερίδα, o Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Κασίμης, και η Ειδική Σύμβουλος, σε θέματα Ερευνητικών Υποδομών και Διακρατικών Συνεργασιών, του Υφυπουργού Έρευνας και Καινοτομίας κ. Μαρία Δούκα θα περιγράψουν τις αναδυόμενες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν καινοτόμες εφαρμογές των επιτευγμάτων ερευνητικών ομάδων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα επιλεγμένα αντικείμενα που αναφέρονται στον «Οδικό Χάρτη για την συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας στον Αγροτικό Τομέα», όπως ο αμπελο-οινικός τομέας, ο αγροτουρισμός, η φυτοϋγεία, η ασφάλεια τροφίμων, οι υδατοκαλλιέργειες, το πολλαπλασιαστικό υλικό, οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες κλπ. Στην ημερίδα συμμετέχουν επίσης με εισηγήσεις για τις δράσεις τους ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΕΛ.Γ.Ο. – Δήμητρα και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ε.Φ.Ε.Τ.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες και συν-δημιουργεί το νέο πλαίσιο του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.