Θεόδωρος Τερζόπουλος: «Η σχέση μου με το ρωσικό θέατρο είναι σχέση πυρηνική»


Μια μικρή συνέντευξη του Θεόδωρου Τερζόπουλου στο AVANTGARDE στο περιθώριο της Συνάντησης-Αφιερώματος στο έργο του στους Δελφούς, στις 8 Ιουλίου 2018.